Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin học lực - hạnh kiểm
Thông tin đăng ký
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1 (A00):Toán, Vật lí, Hóa học
2 (A01):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 (D01):Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 (C03):Ngữ văn, Toán, Lịch sử
5 (C04):Ngữ văn, Toán, Địa lí
6 (C14):Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
7 (C01):Ngữ văn, Toán, Vật lí
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
Lưu ý: Thí sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác